Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będą współpracować

Resized 20221208 1110278 grudnia 2022 roku Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z dr. Ryszardem Maciejewskim, prof. Akademii Kaliskiej - dziekanem Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w celu omówienia warunków współpracy pomiędzy wielkopolskim samorządem inżynierów budownictwa i kaliską uczelnią. Uzgodniono, że WOIIB umożliwi studentom Wydziału Politechnicznego bezpłatne korzystanie ze specjalistycznych szkoleń online oferowanych na portalu PIIB.

Czytaj więcej...

Mikołajkowe spotkania.

bombka6 grudnia 2022 r. siedziba Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapełniła się inżynierami, którzy pełnią różne funkcje w samorządzie zawodowym. Od godz. 14.00 członkowie Okręgowej Rady WOIIB podejmowali decyzje dotyczące bieżącej działalności Izby oraz zatwierdzili projekt Planu działalności WOIIB w 2023 roku oraz Projekt budżetu WOIIB na 2023 rok.

Czytaj więcej...

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane - jesień 2022

IMG 1173 Copy

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji jesiennej 2022 r. został przeprowadzony 18 listopada 2022 r.

Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 218 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 190 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 23 listopada – 2 grudnia 2022 r. w siedzibie WOIIB.

Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 69 osób.

Razem do egzaminu ustnego przystąpi 259 osób.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

Czytaj więcej...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.”

IMG 1010 Copy16 listopada 2022 r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.” W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 14 samorządów zawodowych, w tym reprezentujący Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Honorowy Przewodniczący – Jerzy Stroński, członkowie Rady: zastępca przewodniczącego Rady - Wojciech Ratajczak, sekretarz Rady – Anna Głębocka, skarbnik - Andrzej Piątkowski oraz Mirosława Ogorzelec - członek WOIIB i sekretarz Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufanie Publicznego.

Czytaj więcej...

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - jesień 2022 r.

Egzaminy202118 listopada 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

IMG 105417 listopada 2022 r. w delegaturze Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie odbył się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Siedzibę przy ul. Dekana odwiedziło liczne grono osób, które zadawały wiele szczegółowych pytań związanych z procesem budowlanym, przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwem pożarowym oraz wymaganiami jakie musi spełniać obiekt budowlany. Pytania dotyczyły również dokumentacji, nowoczesnych materiałów i technologii.

Czytaj więcej...