Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Jak zapisać się do Izby

Warunkiem wpisu na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest złożenie w biurze Izby lub delegaturze, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następujących dokumentów:

  1. oryginału wypełnionego wniosku o wpis na listę członków WOIIB
  2. oryginału uprawnień budowlanych (do wglądu)
  3. oryginału Decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (do wglądu)

 

Na podstawie złożonych dokumentów kandydat otrzyma indywidualne numery kont w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB) i Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (WOIIB) oraz danych do zalogowania na portalu PIIB w celu pobrania zaświadczenia. 

Na przekazane numery kont należy dokonać opłat składek a następnie przesłać e-mailem do biura WOIIB potwierdzenie wpłat.

 SKŁADKI   6 m-cy  12 m-cy
 WOIIB   WPISOWE  100 zł  100 zł
 SKŁADKA CZŁONKOWSKA  174 zł  348 zł
 PIIB   UBEZPIECZENIE

 
142 zł


 142 zł
 SKŁADKA CZŁONKOWSKA
  SUMA  416 zł   590 zł

Wniosek o wpis na listę członków (PDF)

Regulamin postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PDF)