Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała umowę patronacką z kolejną szkołą techniczną

IMG 1181 Copy21 grudnia w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła kolejną umowę patronacką na mocy, której uczniowie będą mogli bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych szkoleń oferowanych na portalu PIIB, uczestniczyć w konferencjach naukowo-technicznych i innych ofertach programowych. Umowę podpisali mgr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB i mgr Tomasz Szłapiński – dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych.

Andrzej Kulesa zaprosił uczniów na „Dzień przyszłego inżyniera” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023. 2 lutego 2023 r. zostanie zaprezentowany cykl wykładów i informacji nt. „Uprawnienia budowlane – droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa”.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu nadania uprawnień budowlanych

Egzaminy2021Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. - sesji wiosennej

Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty są następujące:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współpracuje ze szkołą i uczelnią z Leszna

20221220 11190320 grudnia 2022 r. w delegaturze Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady WOIIB mgr. inż. Andrzeja Kulesy z mgr inż. Kamillą Sprengel - dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie oraz z prof. ANS, dr. Januszem Połą - rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie.

Czytaj więcej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będą współpracować

Resized 20221208 1110278 grudnia 2022 roku Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z dr. Ryszardem Maciejewskim, prof. Akademii Kaliskiej - dziekanem Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w celu omówienia warunków współpracy pomiędzy wielkopolskim samorządem inżynierów budownictwa i kaliską uczelnią. Uzgodniono, że WOIIB umożliwi studentom Wydziału Politechnicznego bezpłatne korzystanie ze specjalistycznych szkoleń online oferowanych na portalu PIIB.

Czytaj więcej...

Mikołajkowe spotkania.

bombka6 grudnia 2022 r. siedziba Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapełniła się inżynierami, którzy pełnią różne funkcje w samorządzie zawodowym. Od godz. 14.00 członkowie Okręgowej Rady WOIIB podejmowali decyzje dotyczące bieżącej działalności Izby oraz zatwierdzili projekt Planu działalności WOIIB w 2023 roku oraz Projekt budżetu WOIIB na 2023 rok.

Czytaj więcej...

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane - jesień 2022

IMG 1173 Copy

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji jesiennej 2022 r. został przeprowadzony 18 listopada 2022 r.

Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 218 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 190 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 23 listopada – 2 grudnia 2022 r. w siedzibie WOIIB.

Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 69 osób.

Razem do egzaminu ustnego przystąpi 259 osób.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

Czytaj więcej...