Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

XIX-WIECZNE BUDOWNICTWO FORTYFIKACYJNE POZNANIA

8 kwietnia 2015 r. Zespół ds. informacji technicznej i integracji WOIIB zorganizował kolejną konferencję z cyklu „Historia i przyszłość budownictwa Wielkopolski.” Tym razem głównym tematem było: „XIX wieczne budownictwo fortyfikacyjne Poznania.”


W Sali konferencyjne zebrało się ponad 70 zainteresowanych tym tematem. Wszystkich przybyłych przywitał przewodniczący Zespołu ds. informacji technicznej i integracji –
Zenon Wośkowiak. Następnie poprosił pierwszego wykładowcę o przedstawienie wykładu.

1Bogdan Bogdański - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Technologii GDDKiA Oddział w Poznaniu - bardzo ciekawie i szczegółowo zaprezentował temat: „Poznań – twierdza poligonalna. Kaponiera kolejowa w XIX wieku.” W swoim wystąpieniu omówił początki i rozwój budownictwa fortyfikacyjnego w Poznaniu. Pięknym uzupełnieniem przekazywanych treści były zdjęcia i ryciny przedstawiające poszczególne elementy infrastruktury fortyfikacyjnej miasta.


2Kazimierz Skałecki - wiceprezes Zarządu Poznańskie Inwestycje Miejskie – przedstawił zebranym temat: „Węzeł komunikacyjny Kaponiera i most uniwersytecki w XX i XXI wieku”, w którym zawarł podstawowe informacje dotyczące przebudowy węzła komunikacyjnego Kaponiera w Poznaniu. Zwrócił uwagę na ogromny zakres prac, które już zostały wykonane oraz z jakimi problemami technicznymi spotykali się wykonawcy, jak choćby konieczność rozebrania i wybudowania od nowa Mostu Uniwersyteckiego. Stwierdził, że zakończenie wszystkich prac tej inwestycji planowane jest na koniec października 2015 r. W listopadzie przewidziane są odbiory techniczne i w grudniu będzie już można bez przeszkód korzystać ze zmodernizowanego węzła komunikacyjnego.


3Zbigniew Ejchsztet - z BIURA PROJEKTÓW TRASA Sp. z o.o. – w swoim wystąpieniu, uzupełnił wypowiedź pana Skałeckiego i skupił się na problemach technicznych i organizacyjnych przy realizacji przebudowy Ronda Kaponiera. Powiedział, że przebudowa trwa przy aktywnym wykorzystaniu linii kolejowej. Z tego względu wszystkie prace wyburzeniowo-rozbiórkowe można było przeprowadzać jedynie w ciągu 4 nocnych godzin gdy linie kolejowe nie były eksploatowane. Przybliżył zebranym zakres prac, które zostały już zrealizowane oraz omówił prace związane z zakończeniem inwestycji.


4Po wysłuchaniu referatów wszyscy zebrani udali się na plac budowy gdzie przywitał i oprowadził po budowie kierownik budowy - Zbigniew Badecki - Obrascon Huarte Lain S.A. Odpowiadał na szczegółowe pytania uczestników, omawiał pastowane rozwiązania techniczne.
Ostatnim punktem było zwiedzenie elementów dawnej fortyfikacji obronnej – kaponiery kolejowej. (Zdjęcia w Galerii).

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Konferencja Air-Tight’15 – Szczelność Powietrzna Budynków

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Air-Tight’15 – Szczelność Powietrzna Budynków w dniu 23 kwietnia 2015r., współorganizowaną przez WOIIB, Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki Poznańskiej oraz Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...

Komunikat

Informujemy wszystkich zainteresowanych sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej, że weszła w życie


USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

o charakterystyce energetycznej budynków
(Dz. U. z dnia 8 września 2014 r.)

Ustawa określa:

  1. zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  2. zasady kontroli ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
  3. zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
  4. sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energi

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje wykazy:

  1. osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  2. osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  3. świadectw charakterystyki energetycznej;
  4. protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  5. budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Więcej:

https://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/efektywnosc_energetyczna_budynkow/centralny_rejestr/strony/start.aspx