Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

WOIIB

Prezydium RK PIIB

9 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa IV kadencji. Jednym z ważnych punktów posiedzenia były wybory do Prezydium Rady Krajowej PIIB. Obrady Rady Krajowej prowadził Andrzej Roch Dobrucki wybrany przez XIII Krajowy Zjazd  Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB na prezesa Krajowej Rady na IV kadencję.

W tajnym głosowaniu wybrano członków Prezydium Krajowej Rady PIIB na lata 2014-2018:
Prezes:  ANDRZEJ  ROCH  DOBRUCKI  - MAZOWIECKA OIIB
Wiceprezes:  JOANNA  GIEROBA  - LUBELSKA OIIB
Wiceprezes:  STEFAN  CZARNIECKI – ŚLĄSKA OIIB
Wiceprezes:  ZBIGNIEW  KLEDYŃSKI – MAZOWIECKA OIIB
Sekretarz:  DANUTA  GAWĘCKA – WIELKOPOLSKA OIIB
Zastępca sekretarza:  PIOTR  FILIPOWICZ – ŁÓDZKA OIIB
Skarbnik:  ANDRZEJ  JAWORSKI – MAZOWIECKA OIIB
Zastępca skarbnika:  KRYSTYNA  KORNIAK-FIGA - MAŁOPOLSKA OIIB
Członek Prezydium:  ANDRZEJ  PIENIĄŻEK – ŚWIĘTOKRZYSKA OIIB
Członek Prezydium:  JANUSZ  SZCZEPAŃSKI – DOLNOŚLĄSKA OIIB

Szanowni Państwo

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Wielkopolską Izbą Budownictwa po raz kolejny występują w obronie starego budynku dworca kolejowego Poznań Główny.

Nasz sprzeciw wobec pojawiających się koncepcji zmian przebudowy budynku dworca i zmian jego funkcji wyrażamy w naszym Liście otwartym.

Liczymy, że społeczne poparcie wszystkich środowisk, mieszkańców Poznania, pasażerów PKP i PKS, pozwoli przywrócić właściwe proporcje wykorzystania budynku dworca kolejowego Poznań Główny.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji wiosennej 2014 r. przyjęła łącznie 248 wniosków o nadanie uprawnień budowlanych, w tym 193 wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji:

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  65, 
w specjalności drogowej 22,
w specjalności mostowej 8,
w specjalności instalacyjnej sanitarnej 55,
w specjalności instalacyjnej elektrycznej 33,
w specjalności kolejowej 8,
w specjalności telekomunikacyjnej 2

oraz 55 wniosków z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej przystąpiło łącznie 190 osób, z czego egzamin ten zdało 174 osoby, co stanowi 91,58%.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 210 osób, a wynik pozytywny uzyskało 174 osób, co stanowi 82,86%.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji  wiosennej 2014 r. – 174 osoby.

1Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, 4 lipca 2014 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, wręczali: przewodniczący rady WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski.

 • o godz.10:00 specjalności: konstrukcyjno – architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej elektrycznej.. Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali:
  - mgr inż. Milena Marcinkiewicz – spec. konstr-bud.;
  - mgr inż. Marta Kozioł – spec. konstr-bud.;
  - dr inż. Michał Pikos – spec. konstr-bud.;
  - mgr inż. Bartłomiej Stachowiak – spec. inst. elektr.
  - mgr inż. Sebastian Witczak – spec. inst. elektr
 • o godz.12:00 specjalności: drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej, kolejowej i telekomunikacyjnej. Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali:
  - mgr inż. Tomasz Rudzki – spec. inst. sanit.;
  - mgr inż. Michał Gurbada – spec. inst. sanit.;
  - mgr inż. Izabela Kalkowska – spec.drogowa;;
  - mgr inż. Piotr Górka – spec. drogowa.
  - mgr inż. Agnieszka Sobczak – spec.kolejowa

Nagrody w postaci książek otrzymali: inż. Andrzej Maliński, mgr inż. Zdzisława Hajt.

Od 2003 r. w wyniku postępowania egzaminacyjnego przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną WOIIB uprawnienia budowlane uzyskało 3729 osób.

Opracowanie i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

XIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 27-28 czerwca br. odbył się XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PIIB. W zjeździe uczestniczyło 189 delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych.
Wielkopolską Izbę reprezentowało 16 z 17 delegatów; Andrzej Barczyński, Ryszard Białczyk, Krystyna Chocianowicz, Włodzimierz Draber, Danuta Gawęcka, Łukasz Gorgolewski, Rajmund Jakuszkowiak, Klemens Janiak, Andrzej Mikołajczak, Mirosława Ogorzelec, Henryk Orzełek, Daniel Pawlicki, Daniel Przybylski, Jerzy Stroński, Janusz Śniedziewski, Zenon Wośkowiak Anna Wróblewska.
Przedstawicielom naszej Izby zostały powierzone ważne funkcje zjazdowe. Kol. Danuta Gawęcka przewodniczyła Komisji Mandatowej, kol. Łukaszowi Gorgolewskiemu powierzono funkcję członka Komisji Uchwał i Wniosków, kol. Zenon Wośkowiak przewodniczył Komisji Wyborczej a kol. Klemens Janiak był sekretarzem komisji skrutacyjnej.
Na XIII Zjeździe PIIB dokonano wyboru nowych władz na czwartą kadencję 2014-2018. Wybrano:

 • Prezesem PIIB - Andrzeja Rocha Dobruckiego,
 • Przewodniczącym KKR - Tadeusza Duraka,
 • Przewodniczącym KKK - Mariana Płacheckiego,
 • Przewodniczącym KSD - Gilberta Okulicz-Kozaryna,
 • stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powierzono Waldemarowi Szleperowi.

W skład organów PIIP z WOIIB weszli:

Do Krajowej Rady:

 • Włodzimierz Draber,
 • Danuta Gawęcka,
 • Łukasz Gorgolewski,
 • Zenon Wośkowiak,

Krajowej Komisji Rewizyjnej:

 • Mirosława Ogorzelec,

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego:

 • Krystyna Chocianowicz,

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

 • Szczepan Mikurenda,

Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Andrzej Mikołajczak.

Wybór tylu przedstawicieli do krajowych organów jest sukcesem WOIIB, bowiem po raz pierwszy w składzie rady Krajowej mamy aż 4 przedstawicieli. Po dwóch kadencjach ponownie możemy się pochwalić swoim reprezentantem w Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Danuta Gawęcka

Zaproszenie

W dniach 30-31.08.2014 r. na kortach WTT Solec Wlkp. zostanie rozegrany II Turniej tenisa ziemnego o Puchar przewodniczącego WOIIB w kategorii singiel kobiet i singiel mężczyzn.

Serdecznie zapraszamy do udziału chętne Koleżanki i Kolegów!
Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje do 11.08.2014 r. kol.: Mirosław Praszkowski, tel. 501-645-259, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dni inżyniera podczas MTP INTERMASZ 2014.

W tym roku po raz pierwszy, w dniach 21 – 24 maja, odbyły się Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC oraz Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – 21 i 22 maja zorganizowała Dni Inżyniera Budownictwa, podczas których odbyły się sesje szkoleniowe. W Sali Zielonej pawilonu nr 3 sesje otworzył przewodniczący WOIIB – Włodzimierz Draber. Następnie powitał gości: posła Józefa Rackiego – zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, p. Mieczysławę Cellary – dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, p. Janusza Wiśniewskiego – dyrektora ds. technicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i p. Janusza Błachuta – zastępcę dyrektora poznańskiego oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wszystkich przybyłych.

1
Od lewej: Włodzimierz Draber, Janusz Błachut, Józef Racki, Janusz Wiśniewski.

Poseł Józef Racki poinformował zebranych o pracach legislacyjnych, którymi zajmuje się Sejmowa Komisja Infrastruktury. Podkreślił, że dzięki kontaktom z inżynierami budownictwa udało się już uporządkować część spraw związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. Jak stwierdził, będzie dążył do sytuacji by wystarczyła tylko jedna decyzja administracyjna do rozpoczęcia i realizacji nawet skomplikowanej inwestycji budowlanej. Życzył wszystkim zebranym by informacje, które zostaną przekazane w trakcie Dni Inżyniera, przyczyniły się do rozwoju zawodowego zebranych.

 

Włodzimierz Draber poprosił p. Mieczysławę Cellary o wygłoszenie pierwszego referatu.
(„Kliknięcie” w wytłuszczony tytuł referatu spowoduje przywołanie prezentacji w wersji PDF.)

2Dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Mieczysława Cellary przedstawiła zabranym „Stan obecny i plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.” Powiedziała, że długość dróg krajowych w Polsce to ok. 19 000 km, czyli jest to ok. 5% wszystkich dróg w kraju, ale przenoszących do 40 % ruchu kołowego. 2800 km to drogi szybkiego ruchu: 1503,5 km autostrad i 1303,4 km dróg ekspresowych. Ponadto stwierdziła, że przez 10 lat GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 144 mld zł, z czego ok. 45 mld zł udało się zrefundować Funduszy Unijnych. W tym czasie przybyło ok. 2000  km autostrad i dróg ekspresowych. Podczas obecności Polski w Unii Europejskiej powstało ok. 3400 km dróg krajowych.
Szczegółowo omówiła realizację inwestycji drogowych w latach 2007 – 2013 i przedstawiła planowane inwestycje w latach 2014 – 2020.

3Janusz Wiśniewski – zastępca dyrektora ds. technicznych RZGW w Poznaniu – omówił „Inwestowanie wg Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej.” W swoim wystąpieniu przedstawił cele Ramowej Dyrektywy Wodnej, ocenę stanu wód oraz podział wód według Dyrektywy. Omówił również zastrzeżenia Komisji Europejskiej odnośnie spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwłaszcza Art.4(7), przez zamierzenia inwestycyjne realizowane w perspektywie 2007-2013. Następnie omówił zasady sporządzania Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.


4Janusz Błachut – zastępca dyrektora poznańskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – omówił „Inwestycje kolejowe w latach 2014 – 2023.” Prezentując planowane inwestycje wskazywał również na źródła ich finansowania. Stwierdził, że w latach 2014-2020 planowane jest zakończenie inwestycji, które rozpoczęto w latach 2007-2013. Przewiduje się, że w latach 2016-2023 średnioroczne wydatki na inwestycje w infrastrukturę kolejową, pochodzące z różnych funduszy wyniosą 5,7 mld zł. Łączna wartość inwestycji w ramach pierwszego konkursu CEF w 2014 r. to 10 220 mln zł.

Dyskusja dotycząca wygłaszanych tematów zakończyła pierwszy dzień Dni Inżyniera Budownictwa.

522 maja, w drugim dniu Dni Inżyniera Budownictwa, pierwszy wykład „Nowe technologie stosowane w budownictwie drogowym” wygłosił Bogdan Bogdański – zastępca dyrektora ds. technologii poznańskiego oddziału GDDKiA. W swoim wystąpieniu omówił nowe koncepcje konstrukcji nawierzchni dróg z zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności dla warstwy wiążącej i podbudowy zasadniczej. Przedstawił również opis doświadczeń związanych z realizacją odcinka doświadczalnego na DK Nr 2 Poznań-Świecko oraz realizacje na DK Nr 5 w miejscowości Komorniki, w Poznaniu, a także na odcinkach autostrady A-2.

Janusz Wiśniewski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przedstawił referat „Wpływ inwestowania w gospodarkę wodną na sytuację gospodarczą Polski”. Na wstępie rozróżnił szkody i straty związane z powodzią jako:

 • straty bezpośrednie: zniszczona infrastruktura, zniszczone domy, mieszkania, fabryki;
 • straty pośrednie: spadek produkcji, problemy komunikacyjne, bankructwa firm, spadek zarobków obywateli, zanieczyszczenie środowiska naturalnego;
 • straty niemierzalne: utrata zdrowia, utrata pamiątek rodzinnych, utrata zabytków dziedzictwa kulturowego i narodowego.

Ostrożna ocena szkód poczynionych przez powodzie w latach 1997-2010 zamknęła się kwotą ponad 50 mld zł. Aby w przyszłości zapobiec choć części z tych szkód planowane są inwestycje w rozbudowę infrastruktury wodnej i przeciwpowodziowej. Omówił Strategię rozwoju transportu do 2020 roku z rozróżnieniem na poszczególne środki transportu. Zwrócił uwagę na niedofinansowanie dróg wodnych w Polsce.
Krótko scharakteryzował możliwości realizacji różnych programów wodnych: Program dla Żuław, Program górnej Wisły, Wielka Pętla Wielkopolska, Program Odra 2006.

6Przemysław Chudzicki – dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego TORPOL S.A. – przedstawił „Nowe technologie i rozwiązania projektowe w budownictwie kolejowym”. Omówił nowoczesne technologie uwzględnione już na etapie projektowania inwestycji i zastosowane w pracach modernizacyjnych oraz w pracach utrzymania sprawności dróg kolejowych. Zwrócił uwagę na zastosowanie najnowocześniejszych, specjalistycznych maszyn do robót torowych. W części poświęconej nowym technologiom zwrócił uwagę na zadaniach dla projektantów: ograniczenie hałasu i wibracji, wydłużenie czasu życia produktu, optymalizacji wydatków na utrzymanie.

Po prezentacjach prelegenci odpowiadali na szczegółowe pytania od uczestników. Choć targi INTERMASZ i INFRATEC zorganizowano po raz pierwszy to zainteresowanie ekspozycjami i imprezami towarzyszącymi było duże. Frekwencja na Dniach Inżyniera Budownictwa też była dobra.