Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób, które pozytywnie zdały egzaminy w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się 05 LIPCA 2019 r. (piątek) w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Dworkowa 14, Poznań, budynek B.

  • o godz. 10.00 dla specjalności sanitarnej i elektrycznej;
  • o godz. 11.30 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • o godz. 13.00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do projektowania, projektowania i kierowania łącznie, kierowania w zakresie ograniczonym oraz dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, drogowej, mostowej, kolejowej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej.