Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

IMG 120320 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-szkoleniowej WOIIB przy ul. Grudzieniec 10 odbyło się wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla wszystkich osób, które pozytywnie zdały egzaminy w XL sesji egzaminacyjnej przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną WOIIB.
Gośćmi honorowymi byli Aida Januszkiewicz-Piotrowska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Czytaj więcej...

DNI INŻYNIERSKIE – BUDMA 2023

WOIIBBUDMAWielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, jako organizator zaprasza na Dni Inżynierskie, które odbędą się w dniach 1-2 lutego 2023 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 w Poznaniu.
W ramach zaplanowanych Dni Inżynierskich środowiska naukowe i zawodowe skupione wokół Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa prezentują swoje stanowiska odnośnie aktualnych potrzeb i wyzwań dla budownictwa w Polsce zarówno w perspektywie krótko, średnio jak i długoterminowej. W roku 2022 problematyka ta dotyczyła emisji CO2 , jej skutków klimatycznych i wymagań emisyjnych stawianych budynkom mieszkalnym i przemysłowi budowlanemu.
Po 24 lutym 2022 świat stanął w obliczu nowych potrzeb i wyzwań wywołanych przez konflikt zbrojny na Ukrainie. Kraje europejskie, w tym także Polska, musiały zweryfikować swoją politykę energetyczną ze względu na ograniczenie dostaw surowców kopalnych z Rosji.
Z tego powodu tematyka Dni Inżynierskich na BUDMIE w 2023 roku poświęcona będzie efektywnemu wykorzystaniu dotychczasowych i przyszłościowych źródeł energii, w tym nigdy dotąd nie stosowanych w Polsce atomowych i wodorowych.

Czytaj więcej...

Elektroniczna wersja „Inżyniera Budownictwa” i Biuletynu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma „Inżynier Budownictwa” i „Przewodnik Projektanta” dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.

W związku z postępującą cyfryzacją uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (nr 40/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r.), dotyczącą zmiany zasad wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa”, podjęto decyzję o tym, że od stycznia 2023 roku wydawnictwa PIIB (czasopisma „Inżynier Budownictwa” i „Przewodnik Projektanta”) dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.
Czytaj więcej...

Rejestracja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2023 roku.

Przypominamy osobom zamieszkałym na terenie województwa wielkopolskiego, że 31 stycznia 2023 r. upływa termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2023 r.

wiecej informacji TUTAJ 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała 10 umowę patronacką

1W Izbie bardzo intensywny okres. 21 grudnia 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB podpisał umowę patronacką z Krzysztofem Kubiakiem – dyrektorem Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. Jest to druga umowa podpisana ze szkołą ponadpodstawową w tym dniu a w sumie To już 10 szkoła średnia o profilu budowlanym z Wielkopolski, która zawarła umowę z WOIIB i z której uczniami spotkamy się 2 lutego 2023 r. na „Dniu przyszłego inżyniera” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023.

Czytaj więcej...

PRAWO BUDOWLANE po zmianach w 2020–2022

prawo budowlaneNa stronie internetowej PIIB można bezpłatnie pobrać poradnik „PRAWO BUDOWLANE po zmianach w 2020–2022” przygotowany przez eksperta Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapraszamy do lektury!