Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień - sesja wiosna 2023

Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób,
które pozytywnie zdały egzaminy oraz uzyskały specjalizację w sesji wiosennej 2023 r.  

Uroczystość odbędzie się 30 CZERWCA 2023 r. (piątek)
w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Grudzieniec 10, Poznań.
 

godz. 10:00 dla specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,  

- instalacyjnej elektrycznej,

- specjalizacji geotechnicznej.

godz. 13:00 dla specjalności:  

- instalacyjnej sanitarnej,  

- instalacyjnej telekomunikacyjnej,  

- inżynieryjnej hydrotechnicznej,  

- inżynieryjnej drogowej,  

- inżynieryjnej mostowej,  

- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych

obiektów budowlanych oraz SRK.

 

„Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane” spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

20230615 09092915 czerwca 2023 r. w Sali konferencyjnej budynku „C” Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa licznie zgromadzili się studenci studiów dziennych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria hydrotechniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z opiekunem – prof. UPP dr. hab. inż. Anną Szymczak-Graczyk, Prodziekan ds. studiów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

Przybyłych serdecznie powitał Wojciech Ratajczak - zastępca przewodniczącego Rady WOIIB. Następnie głos zabrała Anna Głębocka -  sekretarz Rady oraz członkini Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. W prelekcji „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane” przedstawiła studentom różne modele postępowania w celu zdobycia uprawnień budowlanych w zależności od posiadanych kompetencji zawodowych.

Po prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja, padło wiele szczegółowych pytań, a udzielone odpowiedzi rozwiały wiele wątpliwości i wskazały właściwą drogę postępowania. 

Czytaj więcej...

Nekrolog

Lisowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 29 maja 2023 r.
odszedł nasz Kolega i Przyjaciel

mgr inż. Mirosław Lisowski

Wieloletni delegat na Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek komisji egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz zastępca sekretarza Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego WOIIB podczas 1 kadencji działania samorządu. 
Był zaangażowany w działania dla dobra środowiska wielkopolskich inżynierów i techników budownictwa.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 3 czerwca 2023 r. o godz. 9.45 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 3 czerwca 2023 r.  o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Pile.

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składają
Rada i członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane 2023

LOGO Z PODPISEM1Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB 26 maja 2023 r. przeprowadziła testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej. 

Czytaj więcej...

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH

LOGO Z PODPISEM1W ramach współpracy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uczelniami i szkołami ponadpodstawowymi o profilu budowlanym, pragniemy skontaktować szkoły i uczelnie z firmami, które są zainteresowane przyjęciem uczniów i/lub  studentów na praktyki zawodowe.

W załączeniu tabela z informacją o zakresie praktyk zawodowych wraz z kontaktem do szkół i uczelni. TUTAJ

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - wiosna 2023 r.

Egzaminy202126 maja 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane. 

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 120 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 20 osób ze specjalności inżynieryjnej drogowej, 2 osoby ze specjalności hydrotechnicznej, 52 osoby ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 74 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 6 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 5 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 4 osoby ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Czytaj więcej...