Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dni Inżynierskie podczas MTP BUDMA 2024

zdjcie prezentacjiWielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2024 zorganizowała, cieszące się dużym zainteresowaniem, Dni Inżynierskie.

31 stycznia 2024 r. w ramach Dnia Inżyniera Budownictwa przeprowadzono cykl wykładów poświęconych Bezpieczeństwu w rewitalizowanych osiedlach z budynków wielkopłytowych.  Otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Rady WOIIB - Andrzej Kulesa, który w pierwszej kolejności powitał gości oficjalnych oraz licznie zebranych inżynierów z całej Wielkopolski.

Dr inż. Krzysztof Girus przedstawił Kierunki rewitalizacji osiedli z budynków wielkopłytowych – ujęcie niemieckie i założenia krajowe.

Mgr inż. Yauhemi Siadzko w swoim wystąpieniu przedstawił „Możliwość dostosowania istniejących budynków wielkopłytowych do perspektywicznych wymagań UE dotyczących ich efektywności energetycznej”

Dr inż. Piotr Knyziak omówił „Nadbudowy budynków wielkopłytowych, realne możliwości, korzyści”.

Dr inż. Marcin Kanoniczak w swoim referacie pokazał „Działania remontowo-modernizacyjne balkonów i loggi w budynkach z wielkiej płyty w zależności od ich zużycia”

Mgr inż. Jacek Szymczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie przedstawił zebranym „Kierunki transformacji sektora Ciepłownictwa Systemowego”.

Dr hab. inż. Piotr Sielicki, prof. PP przedstawił referat „Bezpieczeństwo publiczne i obciążenie wybuchem w inżynierii mechanicznej i budowlanej. Czy jesteśmy Świadomi zagrożeń?” Omówił różne zagrożenia wybuchem i następstwa w budynkach wielkopłytowych, budynkach mieszkalnych i publicznych.

Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak w wystąpieniu „Systemy bezpieczeństwo elektrowni jądrowych AP1000 i AP300 firmy Westinghouse”

1 lutego 2024 r., po raz drugi w historii BUDMY, zorganizowano Dzień przyszłego inżyniera pod tytułem Uprawnienia budowlane – droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa.  Był to cykl prelekcji adresowanych do uczniów techników o profilu budowlanym z terenu całego województwa.

Dr inż. Andrzej Kulesa przedstawił uczniom podstawowe informacje związane z działalnością samorządu zawodowego techników i inżynierów budownictwa w Wielkopolsce. Omówił funkcjonowanie oraz kompetencje organów statutowych Izby.

Mgr inż. Anna Głębocka omówiła „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane”. Podkreśliła rolę wykształcenia technicznego w danej specjalności zawodowej, które określa zakres uprawnień budowlanych możliwy do uzyskania.

patronaty na stron

Dni Inynierskie 2024 29.01.2024 page 0002