Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XXII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB

IMG 1482a lead

13 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00, na portalu PIIB rozpoczął się XXII Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do udziału w Zjeździe uprawnionych jest 168 delegatów. Logowanie się na portalu oraz udział w zjeździe, w tym głosowanie nad przedstawionymi uchwałami, będzie możliwe do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Istnieje możliwość wielokrotnego logowania się do katalogu zjazdowego.

Zapraszamy do aktywnego udziału.