Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy” – konferencja w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

IMG 1231

4 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy”, w której udział wziął przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Andrzej Kulesa oraz przedstawiciel terenowy WOIIB w Koninie – Żaneta Krysztofiak.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina. Uczestniczył w niej wiceprezydent Konina Witold Nowak, który wraz z dyrektorem szkoły Karolem Leszczyńskim rozpoczął konferencję. Prelegentami konferencji byli: dr inż. Andrzej Kulesa oraz przedsiębiorcy z Konina i regionu konińskiego, a także przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego i Urzędu Pracy. Celem tego spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołą oraz wskazanie aktualnej sytuacji jaka panuje na rynku pracy, pracownicy z jakich branż są najbardziej poszukiwani i potrzebni.

W konferencji uczestniczyli również przedstawicieli szkół podstawowych, doradców zawodowych i wychowawców, których zadaniem jest wskazanie młodemu człowiekowi dalszej ścieżki kształcenia.