Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 65

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • III konferencja Programowa WOIIB.
 • Wielkopolski Dzień Budowlanych.
 • Nasz Jubilat prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak.
 • Seminarium geotechniczne.
 • Biurowiec Bałtyk w Poznaniu – XII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa.”
 • Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
 • MTP BUDMA 2020.
 • Sprawozdanie nr 1/2019 Zespołu ds. realizacji uchwały nr 1/2018 r.
 • Kronika żałobna.
 • Wydarzyło się w naszej Izbie.

Fakty – wydarzenia – opinie:

 • Sprawozdanie z XXI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz Konferencji Naukowo-Technicznej „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” Wałcz 2019.
 • Spotkanie robocze Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.
 • Wycieczka przez sześć krajów, kilka jezior i wiele miast.
 • Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2018 rok.
 • III Turniej Tenisowy o Puchar Przewodniczącego WOIIB.
 • X Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB.
 • I Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym.

Techniki – technologie:

 • Przegląd wielkopowierzchniowych instalacji reklamowych zainstalowanych na terenie miasta Poznania.

Kalejdoskop:

 • Przepompownia ścieków komunalnych przy ul. Garbary w Poznaniu.
 • Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce. Budownictwo militarne.
 • Obrazki sprzed pół wieku. Praktyki studenckie.
 • Plan szkoleń dla członków WOIIB na 2020 r.

 

Szanowne Państwo!

Zapraszam do lektury Biuletynu nr 4/2019 (65), w którym między innymi szczególnie polecam relacje z: III Konferencji Programowej WOIIB oraz przebiegu Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Dla odprężenia zapraszam na „Wycieczkę przez sześć krajów, kilka jezior i wiele miast.” Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń na I kwartał 2020 r. Jestem przekonany, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie ciekawą propozycję.

Redaktor naczelny