Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczyste wręczenie decyzji.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadziła 17 listopada 2017 r., w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, pisemny egzamin testowy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej. Łącznie do egzaminu przystąpiły 294 osoby. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 249 osób. 

Do egzaminu ustnego zakwalifikowano również 76 osób, którym nie powiodło się w poprzednich sesjach. Od 22 listopada do 5 grudnia 2017 r., do egzaminu ustnego, przystąpiło łącznie 325 osób. Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2017 r. – 249 osób.

 


4 10sUroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, po sesji jesiennej 2017 r., odbyło się 12 stycznia 2018 r. (piątek), w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 – budynek B. Decyzje o nadaniu uprawnień oraz wyróżnienia za uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu, wręczali: inż. Włodzimierz Draber – przewodniczący Rady WOIIB i prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

godz. 10:00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
Grawertony:

  1. mgr inż. Marek Leszek Zielińsk.
  2. mgr inż. Kamila Wiktoria Nowacka.
  3. mgr inż. Piotr Nowotarski.

Nagroda w postaci książki: inż. Wojciech Piotr Kostrzewski.

godz. 11:30 w specjalności: instalacyjnej sanitarnej, telekomunikacyjnej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, mostowej oraz specjalizacje:
Grawertony:

  1. mgr inż. Marcelina Dąbkiewicz – sp. sanitarna.
  2. mgr inż. Jędrzej Porowski – sp. sanitarna.
  3. mgr inż. Katarzyna Maria Pawlak – sp. sanitarna.

Nagroda w postaci książki: mgr inż. Kazimierz Szcześniak - sp. sanitarna.

 

godz. 13:00 w specjalności: instalacyjnej elektrycznej, inżynieryjnej drogowej i kolejowej:
Grawertony:

  1. mgr inż. Marek Majer – sp. elektryczna.
  2. mgr inż. Karol Wierbiński – sp. drogowa.
  3. mgr inż. Dariusz Pasterkiewicz - sp. drogowa.

Nagroda w postaci książki: mgr inż. Piotr Andrzej Skrzypek – sp. elektryczna.