Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

LOGO Z PODPISEM113 lutego 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Gospodarzem wydarzenia był zastępca przewodniczącego Rady WOIIB Pan Wojciech Ratajczak. Prowadzącą spotkanie była Pani Teresa Kuczkowska przewodnicząca Porozumienia oraz poznańskiego samorządu pielęgniarek i położnych. Zaproszonym gościem była posłanka na Sejm RP – Joanna Jaśkowiak.

Poruszono następujące tematy:

  • Pan Andrzej Rataj prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu podsumował organizację i przebieg konferencji „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa”, która odbyła się w 16 listopada 2022 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Robert Kmieciak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu omówił przygotowania do przeprowadzenia ankiety dotyczącej świadomości i oczekiwań w zakresie zawodów zaufania publicznego.
  • Omówiono temat kompetencji sądów lekarskich oraz kwestię weryfikacji (a w właściwie jej braku) znajomości j. polskiego przez cudzoziemców ubiegających się o nostryfikację dyplomów zawodowych.
  • Pani Elżbieta Piątkowska z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zaproponowała utworzenie wspólnej strony internetowej 14 wielkopolskich stowarzyszeń samorządów zaufania publicznego. Celem strony – popularyzacja wiedzy nt. zawodów zaufania publicznego, publikacja referatów, itd.
  • Z innych spraw - 27.03 br. odbędą się wybory w OIPiP.
  • Następne spotkanie, choć jeszcze nie ustalono miejsca, zaplanowano na 12 czerwca 2022 r. o godz. 16.30.