Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rzeczoznawcy budowlani

Osoby zainteresowane wpisem na internetową listę rzeczoznawców budowlanych proszone są o przesłanie wypełnionego oświadczenia.

Oświadczenie dla rzeczoznawców