Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy mogę liczyć na wskazówki i podpowiedź odnośnie kwalifikacji osób, które ...

Czy mogę liczyć na wskazówki i podpowiedź odnośnie kwalifikacji osób, które mogą wykonywać tzw. przeglądy roczne gazowe oraz pięcioletnie elektryczne na obiektach?
Elektrycy szczególnie oraz gazownicy dysponują świadectwa kwalifikacyjnymi D i E .
Czy takie świadectwa do dozoru i eksploatacji wystarczą?"

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 31 lipca 2017 r.


W odpowiedzi na zapytanie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco.

Odpowiedź na pytanie zawarta jest wprost w ustawie Prawo budowlane w art. 62 ust. 4
Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. oraz ust. 5

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających
w sprawach indywidualnych.