Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. Procesów Budowlanych

Adam Korzystka przewodniczący 
Sekcja Projektowa Sekcja Wykonawstwa
Marek Borowczak Robert Bąk
Jan Drzewiecki Tomasz Buczkowski
Ryszard Grzeszkowiak  Elżbieta Chorąży
Mieczysław Łebedyński Łukasz Kawczyński
Piotr Olszowy Roman Napierała
Mikołaj Orzechowski  Jolanta Popławska
  Robert Puk
Nadzór Rzeczoznawcy
Krystian Błaszczyk Tomasz Ćwiertnia
Roman Ćwiertnia Jacek Nabzdyk
Tomasz Gorczyca Tadeusz Nowacki
Tomasz Kulczyński Daniel Przybylski
Konrad Kurowski Edmund Przybyłowicz
Marcin Pawłowski   
Dawid Skibiński  
Mariusz Zdziabek  
Sekcja prawno-regulaminowa 
Marek Bereżecki Andrzej Maliński 
Paweł Daszkiewicz Adam Marciniak 
Damian Franczak Piotr Pospieszny 
Henryk Grabowski Maciej Wojtkowiak 

Regulamin Zespołu ds. Procesów Budowlanych (PDF)