Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. Integracji i Kontaktów Zagranicznych

Adam Korzystka przewodniczący
 Agnieszka Dudzik  
 Kajetan Falbierski  
 Mahmoud Hsino  
 Michał Janiak  
 Seweryn Kaczmarek  
 Leszek Kaczorowski  
 Jacek Łukasik  
Michał Michalski  
Michał Pogorzelec  
 Elżbieta Stakun  
 Marzena Strzyżewska  
 Piotr Zalisz  

 

Regulamin Zespołu ds. Integracji i Kontaktów Zagrnicznych (PDF)