Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komisja Funduszu Zapomóg

Wojciech Ratajczak przewodniczący
Ewa Korejwo-Dutkiewicz  
Marzena Strzyżewska  
Wiktor Liszczyński  
Tomasz Ratajczak  

 

Regulamin Komisji Funduszu Zapomóg