Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń

Wojciech Ratajczak przewodniczący
 Anna Głębocka  
Leszek Kasperski  
 Miron Maciejewski  
Jacek Nowakowski  
Tomasz Kulczyński  

Regulamin Komisji ds. Doskonalenia i szkoleń