Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO WOIIB
W KADENCJI 2022 - 2026
Edmund Krzysztof Marmur przewodniczący
Marcin Łukasz Liszkowski z-ca przewodniczącego
Anna Marta Lassa sekretarz
Piotr Jan Bączkiewicz  
Arleta Anna Bogusławska  
Michał Kapka  
Ryszard Kwieciński  
Jakub Rutkowski  
Jacek Sikora  
Maciej Szymański  
Piotr Karol Tomaszewski  
Sławomir Tomczak  
Karol Wolski  

 

Regulamin okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PDF)

Zarządzenie nr 1/2021 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa