Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WOIIB W KADENCJI 2022 - 2026
Jerzy Witczak Przewodniczący
Roman Jabłoński Z-ca Przewodniczącego
Jacek Weiss Z-ca Przewodniczącego
Renata Makowska Sekretarz
Krystian Marek Błaszczyk  
Kajetan Andrzej Falbierski  
Leszek Stanisław Kasperski  
Krzysztof Andrzej Kopielski  
Piotr Mazurkiewicz  
Tomasz Pawłowski  
Piotr Strzyżewski  
Anna Szymczak-Graczyk  
Maciej Tryjanowski  
Piotr Żywica  

 

Regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PDF)