Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DELEGACI WOIIB NA ZJAZD KRAJOWY

DELEGACI WOIIB NA KRAJOWY ZJAZD W KADENCJI 2022-2026
NR CZŁONKOWSKI IMIONA NAZWISKO FUNKCJA W ORGANACH, KOMISJACH I ZESPOŁACH PIIB
WKP/IE/0016/01 Walenty Adamczewski  
WKP/BO/0045/13 Beata Bartkowiak  
WKP/BO/0021/20 Anna Patrycja Głębocka członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
członek Komisji ds. Cyfryzacji
WKP/IS/0067/19 Michał Janiak  
WKP/BO/0054/05 Anita Karcz  
WKP/BO/2217/01 Anna Maria Kołłątaj  
WKP/BO/0351/10 Leszek Kołodziejski  
WKP/BO/0426/07 Adam Korzystka członek Komisji Prawno-Regulaminowej,
członek Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego
WKP/IS/0296/16 Monika Arleta Król  
WKP/IS/0176/03 Andrzej Kulesa członek Krajowej Rady,
członek Konwentu Przewodniczących,
członek Komisji Współpracy z Zagranicą
WKP/IS/3458/01 Roman Narojczyk  
WKP/IS/0056/03 Andrzej Jan Piątkowski członek Komisji ds. Cyfryzacji,
członek Zespołu ds. BIM,
WKP/IS/4026/01 Jolanta Popławska członek Komisji Wnioskowej,
członek Komisji ds. przygotowania zmian przepisów prawa
WKP/IS/6938/02 Wojciech Szymon Ratajczak członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
WKP/BO/4586/01 Zdzisław Smolibowski  
WKP/IS/0348/11 Mariusz Wawrzyniak  
WKP/WM/0175/13 Jerzy Witczak  
WKP/BO/0527/04 Piotr Zalisz