Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wymagane wykształcenie

Wykaz wykształcenia odpowiedniego (O) i pokrewnego (P) dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie:
  1. architektury lub architektury i urbanistyki (P);
  2. inżynierii środowiska (P);
  3. budownictwa hydrotechnicznego (P);
  4. inżynierii i gospodarki wodnej (P);
  5. melioracji (P).


- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa(O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:
  1. architektury lub architektury i urbanistyki (P)
  2. inżynierii środowiska (P);
  3. budownictwa hydrotechnicznego (P);
  4. inżynierii i gospodarki wodnej (P);
  5. melioracji (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego technika budownictwa(O) lub
- posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:

 1. murarz (O);
 2. murarz-tynkarz (O);
 3. cieśla (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
        1) technika drogownictwa (O);
        2) technika budownictwa (O);
        3) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika drogownictwa (O);
       2) technika budownictwa (O);
       3) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) budownictwa (O);
        2) transportu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika budownictwa (O);
       2) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) transportu (O);
       2) elektrotechniki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
  1) transportu (O);
  2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
    2) elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
          1) transportu (O)
          2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
          1) transportu (O);
          2) elektrotechniki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
         1) transportu (O);
         2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
    2) elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika automatyka sterowania ruchem kolejowym (O);
       2) technika transportu kolejowego (O);
     3) technika elektryka urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (O).
 
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
      5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).
 2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).


- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
        2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
        3) melioracji (O);
        4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
       2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
       3) melioracji (O);
       4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
   5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O)
  - posiadania tytułu zawodowego:
      1) technika budownictwa (O);
      2) technika inżynierii środowiska i melioracji (O);
      3) technika budownictwa wodnego (O);
      4) technika melioracji wodnych (O);
      5) technika budownictwa wodnomelioracyjnego (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA WYBURZENIOWA

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone kierunki studiów w zakresie:

1) budownictwa (O);
2) górnictwa i geologii umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż (O);
3) inżynierii wojskowej (O).

 

 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
- do projektowania
 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
       5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
     1) informatyki (P);
     2) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P);
     3) inżynierii elektrycznej (P);
     4) elektrotechniki (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
    4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
    4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
         1) telekomunikacji (O),
         2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O)
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:
         1) informatyki (P),
         2) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
         3) inżynierii elektrycznej (P),
         4) elektrotechniki (P),
  - posiadania tytułu zawodowego technika telekomunikacji (O).

 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) inżynierii środowiska (O),
        2) energetyki (O),
        3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
        4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
        1) technika urządzeń sanitarnych (O),
        2) technika energetyka (O),
        3) technika inżynierii środowiska i melioracji (O),
        4) technika gazownictwa (O) albo
  - posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:
       1) monter instalacji gazowych (O),
       2) monter sieci gazowych (O),
       3) monter instalacji i urządzeń sanitarnych (O),
       4) monter sieci cieplnych (O),
       5) monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (O),
       6) monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (O)
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

-do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie 
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) energetyki (P),
       2) elektroniki (P),
       3) elektroniki i telekomunikacji (P),
       4) transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),
       5) elektrycznego transportu szynowego (P),
       6) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
       7) automatyki i robotyki (P). 

-do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) elektrotechniki (O),
        2) inżynierii elektrycznej (O),
        3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie :
       1) energetyki (P),
       2) elektroniki (P),
       3) elektroniki i telekomunikacji (P),
       4) transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),
       5) elektrycznego transportu szynowego (P),
       6) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
       7) automatyki i robotyki (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika elektryka (O),
       2) technika elektroenergetyka transportu szynowego (O),
       3) technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych (O) albo
  - posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie elektryk (O).

 

Objaśnienia:
(O) - wykształcenie odpowiednie,
(P) - wykształcenie pokrewne.