Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady z roku 2024

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwała od WKP/ORSO/0001/001/ZW/2024 do WKP/ORSO/0016/001/SK/2024 w sprawach członkowskich 2024-01-09
2 Uchwała od WKP/ORSO/0017/001/WP/2024 do WKP/ORSO/0026/001/SK/2024 w sprawach członkowskich 2024-01-26
3 Uchwała od WKP/ORSO/0027/001/WZ/2024 do WKP/ORSO/0029/001/IN/2024 w sprawach członkowskich 2024-02-06
4 Uchwała od WKP/ORSO/0030/001/WP/2024 do WKP/ORSO/0048/002/SK/2024 w sprawach członkowskich 2024-02-29
5 Uchwała WKP/ORSO/0049/001/WZ/2024 w sprawach członkowskich 2024-03-05
6 Uchwała WKP/OR/0001/2024 w sprawie: dofinansowania obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Pile i 100-lecia budynku szkoły 2024-03-12
7 Uchwała WKP/OR/0002/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 rok 2024-03-12
8 Uchwała WKP/OR/0003/2024 w sprawie: przyjęcia projektu porządku obrad XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2024-03-12
9 Uchwała WKP/OR/0004/2024 w sprawie: przyjęcia Regulaminu XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2024-03-12
10 Uchwała WKP/OR/0005/2024 sprawie: przyjęcia kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu pełny udział w XXIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2024-03-12
11 Uchwała WKP/OR/0006/2024 w sprawie: przyjęcia preliminarza finansowego XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2024-03-12
12 Uchwała WKP/OR/0007/2024 sprawie: dofinansowania kosztów uczestnictwa ucznia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie wraz z opiekunem w finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w dniach 30.01-02.02.2024 r. w ramach targów Budma 2024-03-12
13 Uchwała WKP/OR/0008/2024 w sprawie: dofinansowania wyjazdu uczniów w ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie z ośrodkiem szkolenia praktycznego w Arches we Francji 2024-03-12
14 Uchwała WKP/OR/0009/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 2024-03-12
15 Uchwała WKP/OR/0010/2024 w sprawie: zatwierdzenia realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2024-03-12
16 Uchwała WKP/OR/0011/2024 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Patronatu honorowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 2024-03-12
17 Uchwała WKP/OR/0012/2024 w sprawie: dofinansowania organizacji zawodów II stopnia (kwalifikacje okręgowe) w ramach III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym, które odbędą się 12 marca 2024 r. w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w 2024-03-12
18 Uchwała WKP/OR/0013/2024 w sprawie: dofinansowania zawodów okręgowych okręgu zachodniego z siedzibą w Zielonej Górze, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej 2024-03-12
19 Uchwała WKP/OR/0014/2024 w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 2024-03-12
20 Uchwała WKP/OR/0015/2024 w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 2024-03-12