Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała WKP/OR/0067/2023 w sprawie przyjęcia kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu pełny udział w XXII Zjeździe Sprawozdawczym WOIIB

z dnia 2023-03-21

Załączniki
WKP/OR/0067/2023


Powrót