Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakiej wysokści składki członkowskie obowiazuję w bieżącym roku?

Informacja o składka jest dostępna tutaj

2. Zmieniłem miejsce zamieszkania. W jaki sposób zmienić adres zamieszkania oraz adres do korespondencji?

Zmiany danych dokonują Państwo na Portalu PIIB. W zakładce WNIOSKI należy złożyć odpowiedni wniosek w zależności od tego czy zmiana dotyczy adresu zamieszkania czy adresu do korespondencji.

3. Jak pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby?

 W celu pobrania zaświadczenia nalezy zalogować się na portalu PIIB. Instrukcję rejestracji oraz zmiany hasła na portalu znajdą Państwo tutaj.

4. Czy można otrzymać zaświadczenie pocztą?

Na indywidualną prośbę członka zaświadczenie zostanie wysłane na adres korespondencyjny dostępny w bazie członków.

5. Jesteś członkiem WOIIB, uzyskałeś kolejne uprawnienia budowlane?

Prosimy o wysłanie e-maila zawierającego: numer ewidencyjny-członkowski, numer nowych uprawnień oraz pozycja w centralny rejestrze GINB.

6. Jak dokonać wpisu do e-crub?

Osoby posiadające uprawnienia wydane przed 1 stycznia 1995 r. muszą złożyć wniosek do swojej Okręgowej Izby Inżynierów. Wniosek dostępny jest tutaj.

Osoby posiadające uprawnienia wydane po 1 stycznia 1995 r. zostały automatycznie wpisane do ecrubu.