Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kandydaci na biegłych sądowych

Opinię wydaje się na pisemny wniosek kandydata na biegłego sądowego lub Prezesa właściwego Sądu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. odpisy dyplomów i zaświadczeń dokumentujących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zdobyte dodatkowo przez kandydata po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w tym zaświadczeń ze szkoleń przeprowadzonych przez Izbę,
  2. życiorys zawodowy, zawierający zestawienie znaczącego dorobku zawodowego kandydata,
  3. oświadczenie określające obszar budownictwa, który ma być zakresem działania kandydata jako biegłego sądowego,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez WOIIB danych osobowych kandydata dla celów związanych z realizacją wniosku.

Opinia wydawana jest przez Przewodniczącego Rady WOIIB po przeprowadzeniu postępowania przez Zespół ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

Opinię sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego po jednym egzemplarzu otrzymują: właściwy Prezes Sądu Okręgowego, kandydat oraz WOIIB - do akt osobowych kandydata.

Informacje o procedurze wydawania opinii udzielane są pod numerem telefonu: 61 854 20 13

Kandydat na biegłego sądowego składa kompletny wniosek:

- w siedzibie Izby,

- wysyła pocztą tradycyjną,

- wysyła pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wniosek o opinię kandydata na biegłego sądowego (PDF)

Regulamin wydawania opini o kandydatach na biegłych sądowych (PDF)