Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zaświadczenie o przynależności do Izby

 1. Informacje ogólne o zaświadczeniu
 2. Aktywacja konta na portalu
 3. Jeśli zapomniałeś hasła do konta na portalu

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAŚWIADCZENIU

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że z dniem 1-09-2015 r. zaprzestała wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności do WOIIB, w tradycyjnej formie papierowej. Każde zaświadczenie wystawione po tym terminie, będzie dostępne jedynie w serwisie internetowym PIIB w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż „zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa” w wersji elektronicznej stanowi oryginał potwierdzający przynależność do izby i fakt zawarcia ubezpieczenia, oraz jest tożsame z wcześniej drukowaną wersją papierową.

Jednocześnie zwracamy uwagę członków, że istnieje możliwość otrzymywania zaświadczeń bezpośrednio na adres poczty elektronicznej. Wówczas, po zalogowaniu w portalu PIIB, należy w ustawieniach (patrz rys.1.) zaznaczyć opcję umożliwiającą odbiór zaświadczeń na adres e-mail. Spowoduje to, iż w momencie opłacania członkostwa za kolejny okres w celu uzyskania nowego zaświadczenia, nie będzie konieczne ponowne logowanie się na stronie internetowej PIIB, gdyż każde zaświadczenie będzie bezpośrednio wysyłane na e-mail członka.

ZMIANA USTAWIEN NA PORTALURysunek 1 Zakładka "USTAWIENIA" po zalogowaniu się na Portalu PIIB

Zaświadczenia elektroniczne potwierdzające przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nie posiadają tradycyjnego odręcznego podpisu. O wiarygodności takiego zaświadczenia świadczą dwa elementy: kod weryfikacyjny i podpis cyfrowy (patrz rys. 2).

Sprawdzenia oryginalności nowych zaświadczeń elektronicznych można dokonać na dwa sposoby:

1. Za pomocą kodu weryfikacyjnego na stronie internetowej www.piib.org.pl
Każde nowe zaświadczenie elektroniczne, niezależnie od formy: wydrukowanej czy to pliku PDF, zawiera unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu można jednoznacznie sprawdzić jego wiarygodność (patrz rys. 3).

Dokonanie sprawdzenia wiarygodności zaświadczeń w postaci elektronicznej jest bardzo proste i polega na wpisaniu kodu weryfikacyjnego na stronie głównej PIIB (www.piib.org.pl) w puste kratki i naciśnięciu funkcji sprawdź (patrz rys. 2). Wówczas otrzymają Państwo informacje o wiarygodności takiego zaświadczenia: czy zostało ono wystawione i dla jakiej osoby. 
Serwis sprawdzania wiarygodności zaświadczeń elektronicznych jest dostępny dla wszystkich osób i organów administracji wymagających złożenia ww. dokumentu.

rys 2 PIIB z zaznaczeniem miejsca weryfikacji kodu weryfikacyjnegoRysunek 2 Strona PIIB i miejsce wpisania kodu weryfikacyjnego

2. Poprzez potwierdzenie podpisu cyfrowego w pliku PDF zaświadczenia.
Zaświadczenia o członkostwie w postaci elektronicznej mają również postać pliku PDF. Wówczas są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego danej okręgowej izby lub osoby przez niego upoważnionej. Fakt podpisania dokumentu będzie symbolizowała ikona podpisu elektronicznego, znajdująca się w lewym dolnym rogu zaświadczenia (patrz rys. 3).

 

rys 3 Zaswiadczenie elektroniczne
Rysunek 3 Wzór Zaświadczenia elektronicznego

Wyżej wymienionymi sposobami będzie można zweryfikować zaświadczenia elektroniczne, których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą wydawane w formie elektronicznej i wiarygodności ich nie będzie można sprawdzić w serwisie.

 


2. AKTYWACJA KONTA I REJESTRACJA "PO RAZ PIERWSZY":

 1. Wejść na stronę www.piib.org.pl
  • Na stronie głównej z prawej strony znajduje się napis „Portal PIIB” pod spodem należy wpisać indywidualny login i hasło tymczasowe
  • Dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej możliwy jest również po wejściu w zakładkę „lista członków”. Po wprowadzeniu swoich danych pod tabelką pojawi się informacja dotycząca członkostwa w izbie wraz z możliwością pobrania zaświadczenia.
 2. Po podaniu loginu i hasła tymczasowego nastąpi weryfikacja członka za pomocą numeru PESEL: - należy podać kolejne cyfry z numeru PESEL, o które poprosi system.
 3. Kolejny krok to podanie swojego adresu e-mail.
 4. Następnie pojawi się komunikat, iż na podany adres poczty elektronicznej został wysłany link aktywacyjny
 5. Bezwzględnie należy wylogować się z serwisu zaświadczeń elektronicznych!
 6. W kolejnym kroku należy kliknąć w link aktywacyjny zawarty w otrzymanej z PIIB wiadomości e-mail.
 7. Po odebraniu wiadomości e-mail i kliknięciu w link pojawi się prośba o zmianę hasła – podać nowe hasło. Nowe hasło musi mieć długość co najmniej 8 znaków oraz zawierać duże litery, małe litery oraz cyfry. Nowe hasło oraz jego powtórzenie muszą do siebie pasować.

Kolejne logowania następują z wykorzystaniem podanego przez Państwa hasła.

W systemie będą dostępne elektroniczne zaświadczenia, których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą dostępne w serwisie.


3. JEŚLI ZAPOMNIAŁEŚ SWOJE HASŁO INDYWIDUALNE

Jeśli zapomniałeś swoje indywidualne hasło, to skorzystaj z poniższej instrukcji:

 1. Wejdź na stronę www.piib.org.pl,
 2. Na „stronie głównej” z prawej strony znajduje się napis „Portal PIIB” pod spodem znajduje się funkcja „Nie pamiętasz hasła?” – kliknij w ten napis,
 3. Program poprosi o podanie e-maila za pomocą, którego dokonywałeś logowania – podaj adres e-mail użyty przy rejestracji.
 4. Następnie naciśnij „wyślij”,
 5. Jeśli adres znajduje się w bazie, wysyłany jest na niego link uprawniający osobę do zmiany hasła.
 6. Odbierz pocztę i kliknij w link.
 7. Pojawią się dwa okienka, w które trzeba wpisać nowo wymyślone hasło (nowe hasło powinno: składać się z min. 8 znaków, zawierać duże litery, małe litery i cyfry).
 8. Następnie zatwierdź wprowadzone i powtórzone hasło,
 9. Po ustaleniu nowego hasła nastąpi logowanie za pomocą loginu i nowego hasła – „zaloguj się”. Logowanie zostało zakończone - uzyskałeś dostęp do serwisu.