Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapomogi

Informujemy, że Komisja Funduszu Zapomóg dysponuje corocznie środkami finansowymi, za pomocą których organizuje pomoc materialną w następujących zakresach i na następujących zasadach:

 

 Zapomoga z tytułu urodzenia
 dziecka lub adopcji
 - na każde urodzone dziecko do 1 r. ż.
 - na każde dziecko adoptowane 
600,00 zł
Zapomoga przyznawana jest czynnym członkom po złożeniu:
- wniosku o zapomogę,
- kopii aktu urodzenia.
Zapomoga podlega opodatkowaniu.

 

 Zapomoga z tytułu zgonu członka  przyznawana jest w ciągu 1 roku od zgonu członka  2000,00 zł

Zapomoga przyznawana jest współmałżonkowi, dzieciom lub innym bliskim osobom po złożeniu:
- wniosku o zapomogę,
- kopii aktu zgonu.
- wypis z dowodu osobistego wniskodawcy

 

 Zapomoga z tytułu zdarzeń losowych  1 raz w roku i nie częściej niż raz na 3 lata  do 3000,00 zł
Zapomoga przyznawana jest czynnym członkom (staż członkowski min 1 rok) po złożeniu:
- wniosku o zapomogę,
- dokumentu potwierdzającego stan zdrowia,
- dokumentu o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych,
- zaświadczenie o dochodach członka WOIIB i współmałżonka,

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.2019.29 art. 12 z późn.zm.)
3. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Regulamin przyznawania zapomóg finansowych członkom WOIIB

Zachęcamy do złożenia ewniosku o zapomoge na naszym formularzu:

Ewniosek o zapomogę finansową

 

Poniższy wniosek prosimy przesłać w formie skanu e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wniosek o zapomogę finansową (PDF)

Wypis z dowodu osobistego - załącznik do zapomogi z tytułu zgonu członka