Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ubezpieczenia

Informujemy, że na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje  na temat:

  1. obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa,
  2. ubezpieczeń, którymi objęty jest każdy z inżynierów budownictwa na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią: OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów obrony prawnej
  3. ubezpieczeń dodatkowych – do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa, których warunki zostały ustalone na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią: nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa
    1. dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa
    2. obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (członków PIIB)
    3. obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Strona zawiera informacje na temat Zgłoszenia i likwidacji szkody oraz kontaktu z ubezpieczycielem