Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 81

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

  • Wielkopolski Dzień Budowlanych
  • Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa
  • Wyjazd techniczny do Paryża

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

  • XXIII Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS o Puchar Przewodniczącego MOIIB
  • 49. edycja konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”

PRAWO:

  • Ważne zmiany w ustawie Prawo budowlane
  • Kronika żałobna
  • Z cyklu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje: Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez poznański nadzór budowlany. Cz. 4 Zakres ekspertyzy technicznej w postępowaniu legalizacyjnym oraz warunki przystąpienia do robót budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską

KALEJDOSKOP:

  • Z cyklu: Wielkopolski inżynier budownictwa. Inżynier na każdej budowie rozwiązuje nowe rebusy.
  • Nowy Rynek – nowym kwartałem Poznania

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z relacją z przebiegu Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, który odbył się na Zamku w Rydzynie.

Paryż - centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne Francji. Miasto miłości, filmu i niezliczonej ilości zabytków, którymi można się zachwycić. O wrażeniach z wyjazdu technicznego do Paryża członków WOIIB przeczytacie na stronach 11-13.

26 października 2023 r. w Pile Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Relacja z jego przebiegu znajduje się w dziale Z ŻYCIA IZBY.

W dziale KALEJDOSKOP zapraszam do zapoznania się z wywiadem z inżynierem, który twierdzi, że „Inżynier na każdej budowie rozwiązuje nowe rebusy”.

 

Serdecznie zapraszam do lektury.
Redaktor naczelny