Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 79

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • XXII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB
 • Delegacja francuska w WOIIB
 • Umowa podpisana – WOIIB ma parking
 • Podyplomowe studia MBA
 • Posiedzenie Zespołu Doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Kronika żałobna

TECHNIKI I TECHNOLOGIE:

 • Hale pneumatyczne nad obiektami sportowymi
 • Wartości stanów granicznych SGN i SGU w zależności od przyjętej metody oceny parametrów geotechnicznych

PRAWO:

 • Z cyklu: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje – Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez poznański nadzór budowlany – cz. 2
 • Z cyklu: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje – Wyniki niezapowiedzianych poznański placów budów
 • Z cyklu: Odbiór strażaka nie taki straszny jakby się wydawało - cz. 3 Techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiektach budowlanych

KALEJDOSKOP:

 • Z cyklu: Wielkopolski inżynier budownictwa – Poradnik projektanta – potrzeba i pasja

 

Szanowni Państwo!

XXII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB odbył się w dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w wersji online. Relacja na stronach Biuletynu.

W Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się wiele ważnych dla członków samorządu zawodowego wydarzeń, m.in. z powodzeniem sfinalizowano negocjacje z Miastem Poznań w sprawie dwudziestoletniej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Dworkowej z przeznaczeniem na parking. O tym i o innych wydarzeniach przeczytacie Państwo w Biuletynie.

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi artykułami w dziale TECHNIKI I TECHNOLOGIE oraz polecam w dziale PRAWO podpowiedzi ze strony PSP w sprawie „Technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego stosowanego w obiektach budowlanych.” To już trzecia część porad ze strony przedstawicielki Państwowej Straży Pożarnej.

Dlaczego powstał „Poradnik projektanta” i co z tego wynika dla jego pomysłodawcy? Odpowiedzi znajdziecie w dziale KALEJDOSKOP.

 

Serdecznie zapraszam do lektury.
Redaktor naczelny