Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 78

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce. BUDMA’23 – Dni Inżynierskie.
 • Uprawnienia budowlane – podsumowanie XL sesji egzaminacyjnej.
 • Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w WOIIB.
 • XII Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.”
 • XXV Jubileuszowe Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, Telekomunikacyjne i Informatyczne.” SIECI I INSTALACJE 2022.
 • Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

PRAWO:

 • Z cyklu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje: „Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez poznański nadzór budowlany. Budowa paczkomatów na terenach objętych ochroną konserwatorską – cz. pierwsza.”
 • Z cyklu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje: „Wyniki kontroli obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych przez poznański nadzór budowlany w 2022 r.”
 • Z cyklu: Odbiór strażaka nie taki straszny… „Drogi, przejścia i wyjścia ewakuacyjne.”

KALEJDOSKOP:

 • Z cyklu: Wywiad z … „Inżynier doprowadza zadania do końca.”

 

Szanowni Państwo!

W dniach 1 – 2 lutego 2023 r. zorganizowaliśmy Dni Inżynierskie podczas MTP BUDMA 2023. Tematem przewodnim pierwszego dnia były „Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce.” Po raz pierwszy w historii Targów BUDMA zorganizowaliśmy drugiego dnia „Dzień przyszłego inżyniera.” Relacja z uroczystości od 5 strony

Kontynuując cykl "Odbiór strażaka nie taki straszny…" zapraszamy w dziale PRAWO do artykułu nt. "Dróg, przejść i dojść ewakuacyjnych."

"Inżynier doprowadza zadania do końca" to tytuł wywiadu z kierownikiem budowy, na który zapraszamy do działu KALEJDOSKOP.

 

Zapraszam do lektury.
Redaktor naczelny