Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

49 edycja Konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”

IMG 2025 CopyKaliski Oddział PZITB oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowali uroczyste podsumowanie 49 edycji Konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej” za 2022 rok oraz Dzień Budowlanych 2023 r. 6 października w pięknej Sali restauracji „Perła” w Godzieszach Małych zebrali się przedstawiciele inwestorów, wykonawców, a także architekci, konstruktorzy, kierownicy budów i inspektorzy nadzoru obiektów zakwalifikowanych do konkursu.

Honorowym Przewodniczącym Jury Konkursu był dr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady, który wraz z mgr inż. Anną Głębocką – sekretarz Rady reprezentowali WOIIB.

Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości ogłoszono końcowe wyniki. GRAND PRIX MISTER BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ ROKU 2022 otrzymała realizacja „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem garażowo-gospodarczym z parkingami, małą architekturą i niezbędną infrastrukturą” w Kaliszu na ul. Garncarskiej 3 i 3A.

Czytaj więcej...

Wspólne inicjatywy z MPK Poznań

20230926 111840a26 września br. w siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Naszymi gośćmi ze strony MPK byli: Izabela Jakubowska – kierownik Dziełu Nieruchomości i Inwestycji MPK oraz pracownicy działu: Katarzyna Lebizon, Piotr Ratajczyk i Łukasz Stefanowicz. WOIIB reprezentowali: Andrzej Piątkowski - skarbnik Izby i Romana Barska - dyrektor biura. W trakcie spotkania przedstawiono gościom najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej działalności naszej Izby i roli samorządu zawodowego, a także obejrzeli oni salę szkoleniowo-konferencyjną w budynku C przy ul. Grudzieniec 10. Oczywiście, jak ma to miejsce przy spotkaniach inżynierów, podczas zwiedzania zaplecza technicznego padło wiele pytań dotyczących zastosowanych rozwiązań technicznych w nowym budynku.

Na koniec spotkania zadeklarowaliśmy chęć współorganizacji wycieczki technicznej do nowobudowanej zajezdni dla autobusów o zasilaniu wodorowym w Poznaniu. Planowany termin, to grudzień 2023 r./styczeń 2024 r.

Czytaj więcej...

70-lecie działalności Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

70 lat WILIT 130 września br. w Auli MAGNA Politechniki Poznańskiej odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu.

Podczas uroczystości Jubileuszu Wojciech Ratajczak, zastępca przewodniczącego Rady WOIIB przekazał Dziekanowi Wydziału, pracownikom naukowym, dydaktycznym i studentom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania od członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wielu pracowników naukowych oraz absolwentów Wydziału jest członkami naszego samorządu. Ich wiedza fachowa, umiejętności zawodowe i utrwalone nawyki rzetelnej, wielkopolskiej pracowitości przynoszą chlubę całemu środowisku akademickiemu Politechniki Poznańskiej.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej życzymy władzom wydziału, pracownikom naukowym i dydaktycznym wielu osiągnięć naukowych i dydaktycznych, a wszystkim studentom by pełni dumy z wyboru wydziału, swoją aktywnością akademicką kontynuowali piękne tradycje wielu pokoleń braci inżynierskiej.

 Więcej informacji: TUTAJ 

IX Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce w świetle przepisów prawnych”

wydarzenia poleco 2023 1Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Wielkopolskim Oddziałem PZITS serdecznie zapraszają na IX Konferencję pt.: „Ochrona środowiska w praktyce w świetle przepisów prawnych”, która odbędzie się 18 października w godzinach 11:00-14:30 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w trakcie POLECO 2023.

Ramowy program konferencji wraz z listą prelegentów:

1. Biotechnologie do odzysku surowców z odpadów i ścieków – prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel

2. Wymagania BAT dla spalania odpadów – dr inż. Piotr Manczarski

3. Kontrola spełnienia wymagań emisyjnych dla spalarni odpadów – Szymon Cegielski

4. Serwisowanie i kontrola małych oczyszczalni ścieków – prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski

5. Prawne aspekty odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych – dr Anna Nieć

Więcej: TUTAJ oraz TUTAJ 

Dzień Budowlanych 2023 r. - Rydzyna

1 CopyKoleżanki i Koledzy!

W miniony piątek inżynierowie i technicy z całej Wielkopolski obchodzili Dzień Budowlanych w pięknym zamku w Rydzynie koło Leszna. Otoczenie i sale zamku nadały wydarzeniu wyjątkowego i dostojnego charakteru.

Podczas Dnia Budowlanych mieliśmy zaszczyt gościć między innymi:

  • Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
  • Mariusza Dobrzenieckiego – Prezesa Krajowej Rady PIIB,
  • Mieczysława Grodzkiego – Wiceprezesa Krajowej Rady PIIB,
  • Aidę Januszkiewicz-Piotrowską – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Wojciecha Porębę – Przewodniczącego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

jak również licznych sponsorów:

Czytaj więcej...

O inżynierskiej wiedzy i intuicji słów kilka.

IBaO rewolucji technicznej i technologicznej w budownictwie, a także o tym, jak w procesie powstawania obiektów budowlanych ważna jest wiedza inżyniera i doświadczenie zawodowe przeczytacie na łamach „Inżyniera Budownictwa” nr 10/2023. Komputery, specjalistyczne programy nie zastąpią inżynierskiej intuicji.

Zachęcamy do zapoznania się z przemyśleniami dr inż. Witolda Czarneckiego, nauczyciela akademickiego w Instytucie Budownictwa Politechniki Zielonogórskiej.

Tekst wywiadu - TUTAJ