Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wspólne inicjatywy z MPK Poznań

20230926 111840a26 września br. w siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Naszymi gośćmi ze strony MPK byli: Izabela Jakubowska – kierownik Dziełu Nieruchomości i Inwestycji MPK oraz pracownicy działu: Katarzyna Lebizon, Piotr Ratajczyk i Łukasz Stefanowicz. WOIIB reprezentowali: Andrzej Piątkowski - skarbnik Izby i Romana Barska - dyrektor biura. W trakcie spotkania przedstawiono gościom najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej działalności naszej Izby i roli samorządu zawodowego, a także obejrzeli oni salę szkoleniowo-konferencyjną w budynku C przy ul. Grudzieniec 10. Oczywiście, jak ma to miejsce przy spotkaniach inżynierów, podczas zwiedzania zaplecza technicznego padło wiele pytań dotyczących zastosowanych rozwiązań technicznych w nowym budynku.

Na koniec spotkania zadeklarowaliśmy chęć współorganizacji wycieczki technicznej do nowobudowanej zajezdni dla autobusów o zasilaniu wodorowym w Poznaniu. Planowany termin, to grudzień 2023 r./styczeń 2024 r.

Czytaj więcej...

70-lecie działalności Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

70 lat WILIT 130 września br. w Auli MAGNA Politechniki Poznańskiej odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu.

Podczas uroczystości Jubileuszu Wojciech Ratajczak, zastępca przewodniczącego Rady WOIIB przekazał Dziekanowi Wydziału, pracownikom naukowym, dydaktycznym i studentom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania od członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wielu pracowników naukowych oraz absolwentów Wydziału jest członkami naszego samorządu. Ich wiedza fachowa, umiejętności zawodowe i utrwalone nawyki rzetelnej, wielkopolskiej pracowitości przynoszą chlubę całemu środowisku akademickiemu Politechniki Poznańskiej.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej życzymy władzom wydziału, pracownikom naukowym i dydaktycznym wielu osiągnięć naukowych i dydaktycznych, a wszystkim studentom by pełni dumy z wyboru wydziału, swoją aktywnością akademicką kontynuowali piękne tradycje wielu pokoleń braci inżynierskiej.

 Więcej informacji: TUTAJ 

IX Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce w świetle przepisów prawnych”

wydarzenia poleco 2023 1Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Wielkopolskim Oddziałem PZITS serdecznie zapraszają na IX Konferencję pt.: „Ochrona środowiska w praktyce w świetle przepisów prawnych”, która odbędzie się 18 października w godzinach 11:00-14:30 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w trakcie POLECO 2023.

Ramowy program konferencji wraz z listą prelegentów:

1. Biotechnologie do odzysku surowców z odpadów i ścieków – prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel

2. Wymagania BAT dla spalania odpadów – dr inż. Piotr Manczarski

3. Kontrola spełnienia wymagań emisyjnych dla spalarni odpadów – Szymon Cegielski

4. Serwisowanie i kontrola małych oczyszczalni ścieków – prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski

5. Prawne aspekty odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych – dr Anna Nieć

Więcej: TUTAJ oraz TUTAJ 

Dzień Budowlanych 2023 r. - Rydzyna

1 CopyKoleżanki i Koledzy!

W miniony piątek inżynierowie i technicy z całej Wielkopolski obchodzili Dzień Budowlanych w pięknym zamku w Rydzynie koło Leszna. Otoczenie i sale zamku nadały wydarzeniu wyjątkowego i dostojnego charakteru.

Podczas Dnia Budowlanych mieliśmy zaszczyt gościć między innymi:

  • Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
  • Mariusza Dobrzenieckiego – Prezesa Krajowej Rady PIIB,
  • Mieczysława Grodzkiego – Wiceprezesa Krajowej Rady PIIB,
  • Aidę Januszkiewicz-Piotrowską – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Wojciecha Porębę – Przewodniczącego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

jak również licznych sponsorów:

Czytaj więcej...

O inżynierskiej wiedzy i intuicji słów kilka.

IBaO rewolucji technicznej i technologicznej w budownictwie, a także o tym, jak w procesie powstawania obiektów budowlanych ważna jest wiedza inżyniera i doświadczenie zawodowe przeczytacie na łamach „Inżyniera Budownictwa” nr 10/2023. Komputery, specjalistyczne programy nie zastąpią inżynierskiej intuicji.

Zachęcamy do zapoznania się z przemyśleniami dr inż. Witolda Czarneckiego, nauczyciela akademickiego w Instytucie Budownictwa Politechniki Zielonogórskiej.

Tekst wywiadu - TUTAJ

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Poznaniu

poezja spiewanaSITWM zaprasza 20 października 2023 r. o godzinie 18:00 na wieczór poezji śpiewanej. Gwiazdą wieczoru będzie wokalista, gitarzysta zespołu „Kwartet ProForma” Przemysław Lembicz. Usłyszymy utwory Jacka Kaczmarskiego, Kazika Staszewskiego, „Kultu”, „Kwartetu ProForma” oraz inne. 
Spotkanie odbędzie się w Restauracji Maltańska ul. Warszawska 25, w Poznaniu. 

Koszt wejściówki wynosi 50 zł, w ramach której gwarantujemy dobrą zabawę, poczęstunek w formie bufetu z przekąskami.
Po godzinie 20:00 zapraszamy Wszystkich uczestników do wspólnej biesiady przy akompaniamencie gitary i wspólnej zabawy na deskach parkietu. 
Zainteresowanych wydarzeniem prosimy o dokonanie rejestracji poprzez załączony poniżej formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SITWM prosi wpłaty kierować na numer konta: 69 9068 1013 0161 5351 4010 7049