Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Normy SEP w wersji elektronicznej dla wszystkich członków PIIB

Obrazek1Budownictwa mają na swoich kontach w Portalu PIIB udostępnione normy SEP w wersji elektronicznej (a także Polskie Normy i wiele innych przydatnych materiałów). Aplikacja wymaga połączenia internetowego w celu autoryzacji (login i hasło taki sam jak do Portalu PIIB)

Zachęcam do korzystania. 

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

logo SDI4 marca wszyscy twórcy techniki obchodzą
Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju
ustanowiony przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO)
4 MARCA 2020 R.
POLITECHNIKA POZNAŃSKA GODZ. 11.00
Zapraszamy do organizowania własnych wydarzeń
pod hasłem Światowego Dnia Inżyniera
Pokażmy, że należymy do światowej wspólnoty inżynierskiej!

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rozwoju promuje cyfryzację procesu budowlanego w Polsce (BIM)

logoMinisterstwo Rozwoju realizuje projekt promujący rozwiązania BIM. Trwają konsultacje z doświadczonymi podmiotami wykorzystującymi elementy technologii BIM w swojej działalności oraz z tymi, które potencjalnie mogą z tej technologii skorzystać.

Konsultacje pozwolą dotrzeć do odbiorców mających do czynienia z BIM, pokazać benefity związane z metodologią BIM, powody implementacji oraz rys historyczny BIM w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. W skład zespołu projektowego wchodzą: PwC, BIM Klaster oraz kancelaria DZP.

Czytaj więcej...

Reprezentacja FBTP z Epinal w Gnieźnie

1Reprezentacja Federacji Budownictwa i Prac Publicznych w Epinal we Francji oraz Centrum Szkolenia Zawodowego w Arches, a także innych instytucji edukacyjnych z tego regionu Francji przybyła 11 lutego 2020 r. do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem wizyty było rozszerzenie istniejącej od 2009 r. współpracy pomiędzy samorządami zawodowymi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie o profilu budowlanym z Centrum w Arches, a także nawiązanie nowych kontaktów z innymi ośrodkami kształcenia zawodowego o profilu budowlanym, firmami zajmującymi się produkcją domów z drewna i elementów drewnianych do ich produkcji.

Czytaj więcej...

DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA – BUDMA 2020

budma5 lutego Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów wraz z Grupą MTP sp. z o.o. zorganizowała Dzień Inżyniera Budownictwa pod patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz patronatem medialnym „Inżyniera Budownictwa”. W całości poświęcony był budownictwu prefabrykowanemu i wielkopłytowemu. Do Sali Zielonej w pawilonie 3 przybyło 281 inżynierów budownictwa oraz studentów z uczelni technicznych.

Czytaj więcej...

Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB

IMG 22534 lutego 2020 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przybyłych członków Krajowej Rady powitał Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Podczas posiedzenia zapoznano się z przebiegiem oraz wynikami jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, strategią Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM oraz danymi statystycznymi dotyczącymi funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

5 lutego członkowie Krajowej Rady PIIB uczestniczyli w Dniu Inżyniera Budownictwa zorganizowanym przez WOIIB podczas MTP BUDMA 2020.