Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Executive MBA w WOIIB po raz trzeci

uns220 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Grudzieniec 10, po raz trzeci zainaugurowano studia podyplomowe Executive MBA, które prowadzą nauczyciele akademiccy z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Czytaj więcej...

XXIII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB 2024

19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczął swoje obrady XXIII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB. Bardzo dobra frekwencja przybyłych Delegatów sprawiła, że Zjazd był prawomocny do podejmowania wszelkich uchwał.

Dr inż. Andrzej Kulesa - Przewodniczący Rady WOIIB, otworzył Zjazd i powitał przybyłych Gości oraz wszystkich Delegatów.

Wśród Gości, którzy zaszczyli nas swoją obecnością byli:

Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;

Mieczysław Grodzki – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

Jerzy Stroński – Honorowy Przewodniczącego WOIIB;

Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania;

Bartosz Jarosz – Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP;

Magdalena Sobalik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu;

Zenon Kierczyński - Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa;

prof. dr. hab. inż. Wojciech Sumelka – Prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej;

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SEP O/POZNAŃSKI I WOIIB 23-24 KWIETNIA 2024

logo

Zapraszamy na XII Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” nt. TECHNIKA ŚWIETLNA  2024 oraz XIX Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2024.

Termin: 23-24 kwietnia 2024 r., godz. 10.30 - 14.30 na terenach MTP, pawilon 7, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 

Program Konferencji 23.04.2024 r.

Program Konferencji 24.04.2024 r.

Udział w konferencji i wstęp na Targi w dniu konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji do 17 kwietnia 2024 r. na stronie: http://sep.poznan.pl/rejestracja-KonfTS

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail przesłana zostanie jednorazowa karta wejścia na tereny MTP w wersji elektronicznej.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w dniach 23-25 kwietnia 2024 r. w pawilonie 8A.

20-lecie Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

GALA WPIIB4 kwietnia w Pałacyku Otrębusy k. Warszawy odbyła się Uroczysta Gala 20-lecia wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wśród zaproszonych Gości liczne grono to przedstawiciele Naszego Samorządu. Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała Sekretarz Rady Anna Głębocka 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 25 kwietnia 2024 r.

 konferencja 25.04.2024

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

„Obniżenie zużycia energii pierwotnej EP przy zastosowaniu monoblokowych pomp ciepła powietrza – woda w budownictwie mieszkaniowym - wielorodzinnym, komercyjnym i przemysłowym”

25 kwietnia 2024 r., godz. 09:00 – 16:00

Budynek konferencyjno-szkoleniowy WOIIB, ul. Dworkowa/Grudzieniec 10 w Poznaniu

Czytaj więcej...