Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Targi INSTALACJE 2018

Obecnie, zgodnie z polityką UE dotyczącą poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku, kładzie się szczególny nacisk na wymóg minimalnej sprawności, maksymalnego poziomu emisji tlenków azotu oraz poziomu emitowanego hałasu. Wymogi te nakładane są na urządzenia wprowadzane na rynek.

IMG 0920

Zakres wymagań wyraża się dyrektywą ERP z 2009 roku w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów ekoprojektu w odniesieniu do produktów związanych z energią (Energy-related-Products - ErP). Dr inż. Jarosław Muller z Politechniki Krakowskiej w swoim wykładzie na konferencji podczas Targów INSTALACJE 2018 przedstawił Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji.

Bardzo ciekawy wykład dotyczący najważniejszych zagadnień związanych z BIM (Building Information Modeling) przedstawił mgr inż. Paweł Wierzowiecki.IMG 0928

Najprościej ujmując stworzenie inwestycji budowlanej zaczynając od koncepcji, poprzez projekt, realizację, oddania do użytku, eksploatację aż do rozbiórki.
Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szybciej:
- przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas realizacji,
- wyłapać kolizje i błędy w projekcie,
- zaplanować budowę,
- w łatwy sposób zmienić proponowane urządzenia i materiały budowlane na równoważne technicznie.

Panuje powszechnie przekonanie, że wykorzystanie technologii BIM to domena biur projektowych, że w gruncie rzeczy wykorzystanie tej technologii daje wymierne korzyści wyłącznie projektantom. Nic bardziej mylnego. BIM to doskonałe narzędzie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym dla INWESTORÓW. Na temat BIM jego wdrażania i korzyści będziemy jeszcze niejednokrotnie mówili w kolejnych konferencjach, ponieważ jest to proces którego dopiero się uczymy.

IMG 0934Producenci urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych musieli wprowadzić istotne zmiany w produkcji aby sprostać wymaganiom stawianym urządzeniom. Przepisy prawa dotyczące central wentylacyjnych szczegółowo omówił w swoim wykładzie Pan Dariusz Stefanowski – Kierownik Produktu z firmy KLIMOR.

 

 

IMG 0930Pan Ireneusz Janiszek - specjalista ds. marketingu w firmie JUWENT - przedstawił szeroką gamę produktów firmy.

 

 

 

 

IMG 0935Istotnym niezwykle ważnym elementem wpływającym na podniesienie energooszczędności budynków jest szczelność i termografia. Wykład na ten temat przedstawił dr inż. Andrzej Górka z Politechniki Poznańskiej.

IMG 0938Kolejnym interesującym tematem, do którego będziemy wracali, a który w bardzo interesujący sposób został przedstawiony na Targach INSTALACJE 2018 był wykład dr inż. Grzegorza Kubickiego z Politechniki Warszawskiej na temat „Wytycznych do projektowania systemów wentylacji pożarowej i roli systemów wentylacji w strategii ochrony p.poż. budynków wielokondygnacyjnych."