Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych-wiosna 2024

Screenshot 20240628 190728 PowerPoint28 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczęła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w XLIII sesji egzaminacyjnej. Na początku uroczystości uhonorowano osoby, które najlepiej zdały egzaminy, a później wręczono upragnione decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.  

Adam Korzystka - zastępca przewodniczącego Rady WOIIB i Anna Głębocka - sekretarz Rady WOIIB wręczyli decyzje. Uszczęśliwionym inżynierom obu płci towarzyszyli podekscytowani najbliżsi.  

Zdjęcia z godz.10:00

 

   

 O godz. 13:00 w sali konferencyjnej WOIIB rozpoczęła się druga część uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. I tym razem było wiele pozytywnych emocji i wzruszających chwil. Adam Korzystka - zastępca przewodniczącego Rady WOIIB i Anna Głębocka - sekretarz Rady WOIIB rozpoczęli uroczystość od wręczenia upominków tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminów, a następnie wręczyli decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Zdjęcia z godz. 13:00

 

   

Gratulujemy uzyskania uprawnień budowlanych.