Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVIII Dzień Hydrotechnika i Melioranta

IMG 4120a Copy7 czerwca 2024 roku w Domu Myśliwskim "Stanica" w miejscowości Przyłęk odbył się XVIII Dzień Hydrotechnika i Melioranta. Uczestnikami wydarzenia byli członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddziału Poznańskiego oraz zaproszeni goście, których przywitał Pan Marcin Pawłowski - przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM w Poznaniu.

Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, w klimatycznym domku myśliwskim przy pięknej pogodzie. Dniu Hydrotechnika i Melioranta towarzyszyła prezentacja i omówienie najważniejszych obiektów hydrotechnicznych zrealizowanych w minionym roku.  

Uczestnicy wspomnieli także zmarłych kolegów, a szczególnie zmarłego w kwietniu br. Pana Józefa Zgrabczyńskiego, wybitnego inżyniera i nauczyciela oraz mentora wielu inżynierów hydrotechników i meliorantów, wieloletniego egzaminatora Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W XVIII Dniu Hydrotechnika i Melioranta naszą Izbę reprezentował Wojciech Ratajczak - wiceprzewodniczący Okręgowej Rady.

IMG 4122a Copy