Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - sesja XLIII

IMG 2713 Copy24 maja 2024 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

 

O godz. 10:00, do testu przystąpiło 114 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiło:  

- 10 osób ze specjalności inżynieryjnej drogowej,  

- 40 osób ze specjalności instalacyjnej elektrycznej,

- 65 osób ze specjalności instalacyjnej sanitarnej,

- 10 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

- 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

- 9 osób ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.  

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji wiosennej 2024 r. przystąpiło 250 osób.  

Egzaminy ustne rozpoczną się od 29 maja 2024 r. w budynku A przy ul. Dworkowej 14.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.