Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

IMG 2141 Copy17 listopada 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

O godz. 10:00, do testu przystąpiło 97 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiło:

- 13 osób ze specjalności inżynieryjnej drogowej, 

- 33 osób ze specjalności instalacyjnej elektrycznej,

- 48 osób ze specjalności instalacyjnej sanitarnej,

-  8 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

-  3 osoby ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

-  1 osoba ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji jesiennej 2023 r. przystąpiło 203 osób.

Egzaminy ustne rozpoczną się od 22 listopada 2023 r. w budynku A przy ul. Dworkowej 14.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

godz. 10:00

 

 

godz. 13:00