Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” p.t. SIECI I INSTALACJE 2023

sepOddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

im. prof. Józefa Węglarza organizuje XXVI Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” p.t. SIECI I INSTALACJE 2023

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUMPolitechnika Poznańska, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM

22 ÷ 23 listopada 2023 r. Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji.

Informacje szczegółowe: Ramowy Program Sympozjum oraz informacje organizacyjne - TUTAJ

Zgłoszenie uczestnictwa: TUTAJ