Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wspólne inicjatywy z MPK Poznań

20230926 111840a26 września br. w siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Naszymi gośćmi ze strony MPK byli: Izabela Jakubowska – kierownik Dziełu Nieruchomości i Inwestycji MPK oraz pracownicy działu: Katarzyna Lebizon, Piotr Ratajczyk i Łukasz Stefanowicz. WOIIB reprezentowali: Andrzej Piątkowski - skarbnik Izby i Romana Barska - dyrektor biura. W trakcie spotkania przedstawiono gościom najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej działalności naszej Izby i roli samorządu zawodowego, a także obejrzeli oni salę szkoleniowo-konferencyjną w budynku C przy ul. Grudzieniec 10. Oczywiście, jak ma to miejsce przy spotkaniach inżynierów, podczas zwiedzania zaplecza technicznego padło wiele pytań dotyczących zastosowanych rozwiązań technicznych w nowym budynku.

Na koniec spotkania zadeklarowaliśmy chęć współorganizacji wycieczki technicznej do nowobudowanej zajezdni dla autobusów o zasilaniu wodorowym w Poznaniu. Planowany termin, to grudzień 2023 r./styczeń 2024 r.

20230926 113230a