Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Umowa podpisana – WOIIB ma parking

20230413 150854 kopiaWielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z powodzeniem sfinalizowała negocjacje z Miastem Poznań w sprawie wieloletniej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Dworkowej z przeznaczeniem na parking.  

13 kwietnia 2023 r. podpisano umowę dzierżawy terenu na 20 lat. 
Miasto Poznań reprezentowała p. Magda Albińska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. W imieniu WOIIB umowę podpisali Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady i Andrzej Piątkowski – skarbnik Rady.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pozyskała teren o powierzchni 3 363 m², na którym będzie można stworzyć odpowiednią zabudowę terenu z technicznym przeznaczeniem na parking.