Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

wręczenie uprawnień sesja jesień 2022 - zdjęcia

LOGO Z PODPISEM1

 

Udostępniamy Państwu kolejne zdjęcia z wręczenia uprawnień budowlanych, które odbyło się 20 stycznia 2023 r.