Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Sprawozdania z prac Zespołu ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków WOIIB

do uzupełnienia, jak wpłynie sprawozdanie