Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. Kontaktów z Zagranicą

Anna Wróblewska przewodnicząca
Zbigniew Bigoszewski

 

 

 

członkowie

Piotr Ćwiertnia
Marek Diering
Anna Gieczewska
Jakub Jeńć
Karol Piekarczyk
Krzysztof Pięta

 

Regulamin Zespołu ds Kontaktów z Zagranicą (PDF)