Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń

Grzegorz Ratajczak przewodniczący
Barbara Ksit

 

 

 

członkowie

Arkadiusz Madaj
Robert Poloch
Edward Szczechowiak
Piotr Walerczyk
Andrzej Wojciechowski
Piotr Żabierek

Regulamin Komisji ds. Doskonalenia i szkoleń