Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Proszę o pomoc przy rozstrzygnięciu wątpliwości, co do sposobu postępowania w przypadku chęci wymiany ...

„Proszę o pomoc przy rozstrzygnięciu wątpliwości, co do sposobu postępowania w przypadku chęci wymiany naczynia wzbiorczego otwartego na naczynie wzbiorcze zamknięte w funkcjonującym od wielu lat węźle. Interesuje mnie, czy aby być w zgodzie z zapisami prawa budowlanego należy taką robotę zgłosić do urzędu, czy też po opracowaniu projektu można ją zrealizować bez tej formalności (chodzi o 30 dniowy okres opóźnienia w realizacji wynikający z konieczności oczekiwania na reakcję urzędu)."

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 23 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 4.01.2017r. informujemy, że w oparciu o Ustawę Prawo budowlane, art. 29 ust 1 pkt. 20 opisane zamierzenie nie wymaga czynności formalno-prawnych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.